Nyhetsbrev uke 50

Publisert   | Sist oppdatert 

Sterk frivillig innsats for flyktninger

Frivillighet Norge har laget en rapport om sivilsamfunnets bidrag under flyktningsituasjonen høsten 2015. Uten innsatsen til frivillige organisasjoner ville mangelen på kapasitet i mottaksapparatet vært ennå større og mulighetene for å få til god integrering ville vært dårligere. Les rapporten her

Har du meldt deg på Topplederkonferansen?

Vi har fortsatt noen ledige plasser til Topplederkonferansen 12. januar 2017. Tema er samarbeid mellom næringsliv og frivillighet, og Sven Mollekleiv, DNV GL/Røde Kors, holder hovedinnlegg om hvordan frivilligheten og næringslivet kan nå FNs bærekraftsmål sammen. Panelsamtaler med blant andre Åsne Havnelid (Norsk Tipping), Anders Lennartson (IKEA), Lornts Mørkved (Norges Toillingforbund), Eli Arnstad (Sparebank1) og Eline Melgalvis (Norsk Musikkråd). Flere eksempler på næringslivssamarbeid fra Kirkens Bymisjon, Kandu, Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Prospera. Presentasjon av nytt frivillighetsbarometer og partidebatt med representanter fra alle partiene på Stortinget. Konferansen er åpen for styreledere og generalsekretærer i alle Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner og holdes på Sentralen i Oslo. Følg lenke for å lese mer og melde deg på.

Gratis innlegg, kurs og workshops i frivillig rekruttering på ditt arrangement?

Ønsker dere litt faglig input rundt frivillighet og rekruttering når din organisasjon møtes i løpet av 2017? Kjenner du til samlingsplasser for frivillige organisasjoner som det kan passe at vi kommer på besøk? Teamet til Frivillig.no driver gjerne oppsøkende virksomhet og ønsker tips til anledninger og arrangementer! Send en mail til kontakt@frivillig.no!

Har din organisasjon underledd i Tjøme eller Nøtterøy kommune?

26. januar 2017 arrangerer Frivillighet Norge en dialogkonferanse for de frivillige organisasjonene i samarbeid med Tjøme og Nøtterøy kommune. Kommunene er vertskap og har inngått en avtale med Frivillighet Norge om gjennomføringen. Tjøme og Nøtterøy skal slå seg sammen under navnet Færder kommune. Hovedmålet med konferansen er at lag og foreninger skal bli en mer synlig frivillighetspolitisk aktør i utviklingen av den nye Færder kommunes frivillighetsstrategi. Vi anbefaler våre medlemmer å oppfordre egne underledd i Tjøme eller Nøtterøy kommune til å delta på denne konferansen. Se mer informasjon her

Frivillighet Norge har flyttet

Frivillighet Norge har nå flyttet til nye lokaler. Adressen er: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Utlån av møterom til medlemsorganisasjoner foregår som før, i de nye lokalene.

God jul fra Frivillighet Norge!

Frivillighet Norges kontor stenger 22. desember til 2. januar. Vi vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle god jul og godt nytt år! 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!