Nyhetsbrev uke 50

Publisert   | Sist oppdatert 

TK2016: Alle ønsker en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit? 

11. januar 2016 arrangerer Frivillighet Norge Topplederkonferansen for generalsekretærer og styremedlemmer i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Tittelen på konferansen er #FriFrivillighet – Alle ønsker en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit? Blant andre Statsminister Erna Solberg, Director of Civil Exchange Caroline Slocock og filosof Lars Fredrik Svendsen kommer. For mer informasjon og påmelding trykk her

Frivillighetsprisen til homoaktivist og kirkeopprører

Årets Frivillighetspris gikk til homo- og kirkeaktivisten Aasmund Robert Vik. Prisen, og en sjekk på 50.000 kroner fra Norsk Tipping, ble utdelt på Månefisken i Oslo den 3. desember. Prisvinneren har engasjert seg i homosaken siden 1969, da han flyktet fra Setesdal til Oslo. Han var blant de første som organiserte homofile kristne. Les mer her

Frivillig.no lansert!

Den 3. desember lanserte Frivillighet Norge, Oslo Kommune og Kulturdepartementet Frivillig.no. Folk kan nå gå inn på nettsiden, filtrere på sted og interesser, og finne ut hva de kan bidra med i sitt nærmiljø. Nettsiden er gratis å bruke for både organisasjoner og folk. Les mer her

1,22 milliarder i momskompensasjon til 20.000 lag og foreninger over hele Norge

Nå er det kjent at Kulturdepartementet deler ut 1,22 milliarder i momskompensasjon til frivilligheten. Denne investeringen i 20.000 lag og foreninger over hele landet gir skyhøy avkastning for samfunnet, sier Frivillighet Norge. Les mer her

Forenklede definisjoner av "medlem" og "lokallag"

Regjeringen har sendt ut høringsforslag om felles definisjoner av lokallag og medlem i statlige tilskuddsordninger. Forslaget bidrar til forenkling for frivillig sektor. Les mer her

Frivillighetsregisteret blir enklere

I 2016 vil det bli mulig for lokale lag og foreninger å sende melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene samtidig som de oppdaterer sitt eget medlemssystem. Les mer her

"Fri villigheten": En film om kommunal frivillighetspolitikk

Se vår film om kommunal frivillighetspolitikk, laget i samarbeid med Helsedirektoratet og KS. Les også hvordan kommunene kan gå fra ord til handling her

Utvikling av kommunal frivillighetspolitikk i Lier kommune

Rundt 40 organisasjoner hadde meldt seg på da Frivillighet Norge var invitert til å gjennomføre et kveldsseminar om frivillighetspolitikk for de frivillige foreningene i Lier 15. oktober. Les mer her

UDI ønsker å inngå intensjonsavtaler med frivillige organisasjoner

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og for assistert retur. Mange frivillige organisasjoner har etablert eller ønsker å etablere aktivitetstilbud for beboere på asylmottak, eller å samarbeide med UDI om andre tema knyttet til asylsituasjonen. Det er også mange enkeltpersoner som ønsker å bidra med frivillig innsats overfor asylsøkere. UDI arrangerte et møte med inviterte frivillige organisasjoner onsdag 9. desember. Frivillighet Norge deltok på møtet. UDI fortalte at de ønsker å inngå avtaler med frivillige organisasjoner for å få til en bedre koordinering av den frivillige innsatsen på mottak og for å koble frivillige med behov på en best mulig måte. Det vil ikke ligge noen forpliktelse om finansiering i avtalene. Innholdet i avtalene vil variere ut fra hvilke aktiviteter den enkelte organisasjonen ønsker å bidra med. For mer informasjon om intensjonsavtalene, eller dersom du har spørsmål om dette, kontakt Sidsel Braaten i UDI på sbra@udi.no

Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Frivillighet Norge har mottatt invitasjon til å gi en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til å endre de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) til en samlet likestillings- og diskrimineringslov. Etter å ha lest høringsnotatet har vi vurdert at det ikke er relevant å levere noen høringsuttalelse i saken fordi Frivillighet Norge ikke har noen policy på dette området. I tillegg har denne type diskriminering og forskjellsbehandling allerede et visst vern etter dagens regler eller andre lovverk. Frivillighet Norge oppfordrer de av sine medlemmer som berøres av lovendringsforslaget til å levere egne høringsuttalelser. Høringsdokumentene finner du her. Høringsfristen er fredag 22. januar 2016.

Vær med og utform Morgendagens aktivitetssenter

Pensjonistforbundet og Norges Røde Kors inviterer til inspirasjonsmøte om Morgendagens aktivitetssenter. Prosjektgruppen Morgendagens aktivitetssenter inviterer til brunchmøte med et ønske om å inspirere til engasjement og glød slik at Morgendagens aktivitetssenter kan realiseres. Målet er at alle lokalsamfunn skal arbeide for å etablere Morgendagens aktivitetssenter hvor livskvalitet, frivillighet og kultur står i fokus. Brunchmøtet vil finne sted hos Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7, Oslo, 8.januar 2016 klokken 10.30. Kontakt Tone Bye, Tone.Bye@pensjonistforbundet.no, hvis du har spørsmål. 

God jul fra Frivillighet Norge!

Dette er siste nyhetsbrev før juleferien. Frivillighet Norge benytter derfor anledningen til å ønske alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Vi stenger sekretariatet fra og med 23. desember, og åpner igjen 4. januar.

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!