Nyhetsbrev uke 7

Publisert   | Sist oppdatert 

Medlemsmøte og styredag den 10. mars

Nå kan du laste ned sakspapirer til medlemsmøte i Frivillighet Norge. Styreleder eller generalsekretær kan stemme på vegne av organisasjonen på medlemsmøtet, med mindre det blir sendt inn fullmakt. I forkant av medlemsmøtet arrangeres det styredag for styremedlemmer og ansatte i frivillige organisasjoner. Det kan delta flere personer fra hver organisasjon på styredagen. Deltakelse er gratis, men det er et begrenset antall plasser. Førstemann til mølla gjelder. Mer informasjon, sakspapirer og påmelding her.

Høringssvar til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

Dette høringssvaret ble sendt til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget 8. februar om hvordan frivillig og offentlig sektor kan samarbeide om å skape et inkluderende samfunn. 

Møt delegasjon fra Romania den 29. mars

Vi inviterer til åpent møte med den rumenske organisasjonen Pro Vobis, som er et ressurssenter for frivillige organisasjoner. De ønsker å lære om den norske frivilligheten og fortelle om rammebetingelser for frivillige organisasjoner i Romania, hvordan de jobber med å rekruttere frivillige og fortelle om sin deltakelse i European Volunteer Center (CEV). Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, Morten Skjæveland, per e-post mortens@frivillighetnorge.no hvis dere ønsker å møte Pro Vobis. 

Frivillig.no ønsker feedback

Bruker du frivillig.no og har lyst til å følge med på utviklingen på Frivillig.no? Har du feedback til hvordan Frivillig.no kan bli bedre? Send en e-post til kontakt@frivillig.no eller bli med i denne Facebook-gruppen.

Har din organisasjon underledd i Nes kommune?

Vi ber våre medlemmer orientere sine underledd i Nes kommune om følgende: Nes kommune har vedtatt å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk og ønsker å involvere hele bredden av frivilligheten, som en dialogpartner. Frivillighet Norge skal bistå kommunen i utviklingen av frivillighetspolitikken og arrangerer torsdag 9. mars et åpent kveldsseminar i kommunestyresalen for alle typer frivillige foreninger der de kan bidra med innspill til kommunens frivillighetspolitikk. Påmelding skjer ved å ta kontakt med Hege Holth, hege.holth@nes-ak.kommune.no tlf.nr. 63 91 10 31 / 908 52 293

Konferanse for å gi kostholdspolitikken ny retning 15. mars

Helse- og omsorgsministeren, Landbruks- og matministeren og Fiskeriministeren inviterer til viktig konferanse om kosthold 15. mars. Konferansen gjennomføres av Måltidets hus på vegne av ministrene. Mer informasjon og påmelding her.

Seminar om situasjonen for asylsøkere med avslag og andre personer uten lovlig opphold

Fagstab i Region og motttaksavdelingen UDI ønsker å sette fokus på personer uten lovlig opphold utenfor asylmottakene, deres levekår og muligheter for assistert retur, med dette seminaret den. 1. mars i Oslo. Les mer og meld deg på her

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!