Nyhetsbrev uke 9

Publisert   | Sist oppdatert 

Styredag den 10. mars i Oslo

Frivillighet Norge inviterer til styredag for ansatte og styremedlemmer i frivillige organisasjoner, 10. mars. Både styremedlemmer fra Frivillighet Norge og eksterne ressurser vil bidra til at på styredagen får deltakerne et solid, faglig kompetanseløft i styrearbeid, økonomiforvaltning og arbeidsgiveransvar. Tilbudet er gratis, men det er begrenset antall plasser. Mer informasjon og påmelding her. Påmeldingsfrist: 7. mars. 

Flykt ikke fra frivilligheten – møteplass folkehelse 2016 den 5. april 

KS, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Frivillighet Norge ønsker deg velkommen til en spennende møteplass mellom frivilligheten og det offentlige! Integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug åpner konferansen. Shabana Rehman utfordrer. Sturla Stålsett, KS, Astrid Nøkleby Heiberg og inspirerende lokale eksempler står også på menyen. For mer informasjon og påmelding her. Påmeldingsfrist: 15. mars.

Kursrekka for små og nystartede organisasjoner for våren 2016 er klar 

Ønsker organisasjonen din å rekruttere flere medlemmer? Har du lyst til å lære mer om å gjennomføre arrangementer? Eller vil du bli bedre rustet til å møte media? Da kan vårens kurs være av interesse! Se mer informasjon her

Bruk av anbud gjør at færre ideelle velges

Frivillighet Norge mottar jevnlig informasjon om at flere av våre medlemmer blant ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet ikke lenger ønsker å delta i anbudsrunder fordi det kun er fokus på pris og ikke på kvalitet. Frivillighet Norge har skrevet brev til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie der vi uttrykker bekymring over at bare halvparten av anbudene - som er blitt utlyst i de 13 fylkene som har innført anbud på avklaring- og oppfølgingstjenester etter lov om offentlige anskaffelser - er tildelt attføringsbedrifter, vekstbedrifter eller ideelle aktører. Les mer her.

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

Stortinget har bevilget 29,5 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen skal stimulere til integreringsfremmende aktiviteter for beboere i asylmottak. Les mer her. Søknadsfrist: 30.3.2016.

Altinn ønsker tilbakemeldinger fra lag og foreninger

Altinn er i gang med et større prosjekt for å forbedre og forenkle Altinn for dem som bruker tjenesten. I den forbindelse snakker Altinn med representanter for viktige brukergrupper for å finne ut litt mer av hvilke ønsker og frustrasjoner de har i Altinn. Les mer her

Høringssvar om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Dette høringssvaret om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner ble sendt til Kulturdepartementet den 1. mars 2016. Les mer her

Frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten (Rogaland)

Klepp kommune, Frivillighet Norge og Rogaland fylkeskommune setter frivillighet på dagsorden med mål om å bli bedre på samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Mer informasjon og påmelding her.  

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen.

Tirsdag 1. mars 2016 åpner ExtraStiftelsen en ny søknadsrunde for forskningsmidler. Nytt av året er at de innretter forskningsmidlene mot kommunehelsetjenesten og samhandling. Søknadsfristene for helseprosjekter er 15. september. Les mer her

Møt delegasjon fra Romania den 29. mars

Vi inviterer til åpent møte den 29. mars fra kl. 13-14 med den rumenske organisasjonen Pro Vobis, som er et ressurssenter for frivillige organisasjoner. De ønsker å lære om den norske frivilligheten og fortelle om rammebetingelser for frivillige organisasjoner i Romania, hvordan de jobber med å rekruttere frivillige og fortelle om sin deltakelse i European Volunteer Center (CEV). Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, Morten Skjæveland, per e-post mortens@frivillighetnorge.no hvis dere ønsker å møte Pro Vobis. 

Kommunal frivillighetspolitikk i Nes kommune i Akershus

Nes kommune skal lage en frivillighetsmelding og ønsker at foreningene skal komme med innspill til kommunen i utvikling av meldingen. Frivillighet Norge skal bistå kommunen med å få innspill fra de frivillige organisasjonene i Nes og skal arrangere et kveldsseminar om frivillighetspolitikk der alle typer lag og foreninger kan delta. Vi anbefaler våre medlemmer med underledd i Nes kommune med en oppfordring om å delta på dette møtet. Det er viktig at flest mulig lokale organisasjoner bidrar i med innspill til kommunen. Påmelding til kveldsseminaret skjer til Hege Holth, hege.holth@nes-ak.kommune.no tlf.nr. 63 91 10 31 / 908 52 293 innen mandag 7. mars.

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!