Ansatte i sekretariatet

Frivillighet Norges sekretariat har som sin hovedoppgave å forberede saker for Frivillighet Norges organer og følge opp vedtak. Frivillighet Norges sekretariat ledes av generalsekretær, og består for tiden av ni ansatte. 

 Ansatte i sekretariatet

Generalsekretær

Stian Slotterøy Johnsen

E-post: stian@frivillighetnorge.no

Telefon: 21 56 76 50

Mobil: 959 33 862

 Ansatte i sekretariatet

Assisterende generalsekretær
Fagområde inkludering og frivillighet

Ida Marie Holmin

E-post: ida@frivillighetnorge.no

Dir. telefon: 21 56 76 58

Ansatte i sekretariatet

Organisasjonsrådgiver

Martin Gustavsen 

E-post: martin@frivillighetnorge.no

Telefon: 21 56 76 50

Mobil: 900 66 641

Ansatte i sekretariatet

Politisk seniorrådgiver

Guri Idsø Viken

Epost: guri@frivillighetnorge.no

Mobil: 952 56 474

 

Ansatte i sekretariatet

Politisk seniorrådgiver

Bjørn Lindstad

E-post: bjorn@frivillighetnorge.no

Telefon: 21 56 76 50

Mobil: 909 79 955

 Ansatte i sekretariatet

Politisk rådgiver

Morten Johansen

E-post: mortenj@frivillighetnorge.no

Dir. telefon: 21 56 76 50

Tlf: 924 50 548

Ansatte i sekretariatet 

Kommunikasjonsrådgiver

Morten Skjæveland

E-post: mortens@frivillighetnorge.no

Telefon: 21 56 76 50

Mobil: 993 14 677 Ansatte i sekretariatet

Prosjektleder, Frivillig.no

Vanja Konradsen

E-post: vanja@frivillighetnorge.no

Telefon: 21 56 76 66

Mobil: 982 56 770

 

 Ansatte i sekretariatet

Kommunikasjonsrådgiver, Frivillig.no

Birgitte Heneide

E-post: birgitteh@frivillighetnorge.no

Telefon: 21 56 76 66

Mobil: 917 58 761


Ansatte i sekretariatet

Organisasjonsrådgiver, Frivillig.no

Siriann Bekeng (permisjon i 2018)

E-post: siriann@frivillighetnorge.no

Telefon: 21 56 76 66

Mobil: 997 70 587

 

   
Ansatte i sekretariatet

Frivillig kontormedarbeider

Mahmood Ahmed Ayaz

E-post: mahmood@frivillighetnorge.no

Dir. telefon: 21 56 76 52