Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene nedsettes av styret, og går systematisk til verks på politiske og organisatoriske områder som er spesielt aktuelle og som krever en kontinuerlig oppfølging.

Saksområdene er mer konkrete enn for nettverksgruppene. Arbeidsgruppene kan for eksempel utarbeide detaljerte saksutredninger for aktuelle politiske saker, eller fungere som referansegrupper for medlemmer i offentlige utvalg og komiteer. Gruppene består av representanter for de organisasjonene som er interessert i tematikken, og er åpne for alle medlemsorganisasjoner.

Arbeidsgruppen "Veileder for lokale frivillige organisasjoner" har i 2013 bidratt til å utvikle en veileder om lokal frivillighetspolitikk. Arbeidsgruppen hadde sitt siste møte i oktober, og veilederen skal publiseres i begynnelsen av desember 2013.