Topplederkonferansen 2018: Frivilligheten i et digitalt samfunn

Digitaliseringen av samfunnet har vært et tema i flere år, ikke minst i næringslivet, hvor behovet for omstilling som følge av digitalisering og automatisering er en hovedprioritering. Man snakker om såkalt ”disruption”, hvor selskaper med høy forståelse for kundens framtidige behov og tilgang på innovativ teknologi til å møte disse, tar over markeder med minimale ressurser. Hele bransjer og virksomhetsområder står i fare for å bli overflødige fordi de ikke klarer å henge med på utviklinga. De selskapene som gjør suksess, har brukeren eller kundens behov i fokus og utvikler teknologi og tjenester som passer til disse.

Samtidig endres samfunnet. Vi har mer kontakt mer hverandre digitalt, og kan mobilisere raskt og bredt. Fellesskap oppstår vel så gjerne på bakgrunn av engasjement og interesse som på bakgrunn av geografi. Men vi møtes mindre ansikt til ansikt. Faren er at det oppstår nye former for utenforskap, at det blir mer utydelig hvem som styrer samfunnsutviklingen og hvordan denne påvirkes og at færre tar sosialt ansvar i nye, digitale nærmiljøer.

Hva slags utfordringer skaper digitaliseringa for frivilligheten? Har vi klart å tilpasse oss samfunnsutviklinga på en god måte? Ser vi hvilke nye og endrede behov som oppstår blant våre medlemmer og i våre målgrupper og klarer vi å svare på disse? Er vi flinke nok til å bruke de muligheten digitaliseringa gir?

Program:

Endelig program og innledere annonseres senere.

Påmelding:

Meld deg på i dag ved å følge denne lenken

  • Tid: 28.02.18
    08.00-13.00
  • Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo sentrum