Topplederkonferansen 2018: Frivilligheten i et digitalt samfunn

Topplederkonferansen 2018: Frivilligheten i et digitalt samfunn

Digitaliseringen av samfunnet har vært et tema i flere år, ikke minst i næringslivet, hvor behovet for omstilling som følge av digitalisering og automatisering er en hovedprioritering. Man snakker om såkalt ”disruption”, hvor selskaper med høy forståelse for kundens framtidige behov og tilgang på innovativ teknologi til å møte disse, tar over markeder med minimale ressurser. Hele bransjer og virksomhetsområder står i fare for å bli overflødige fordi de ikke klarer å henge med på utviklinga. De selskapene som gjør suksess, har brukeren eller kundens behov i fokus og utvikler teknologi og tjenester som passer til disse.

Samtidig endres samfunnet. Vi har mer kontakt mer hverandre digitalt, og kan mobilisere raskt og bredt. Fellesskap oppstår vel så gjerne på bakgrunn av engasjement og interesse som på bakgrunn av geografi. Men vi møtes mindre ansikt til ansikt. Faren er at det oppstår nye former for utenforskap, at det blir mer utydelig hvem som styrer samfunnsutviklingen og hvordan denne påvirkes og at færre tar sosialt ansvar i nye, digitale nærmiljøer.

Hva slags utfordringer skaper digitaliseringa for frivilligheten? Har vi klart å tilpasse oss samfunnsutviklinga på en god måte? Ser vi hvilke nye og endrede behov som oppstår blant våre medlemmer og i våre målgrupper og klarer vi å svare på disse? Er vi flinke nok til å bruke de muligheten digitaliseringa gir?

Program 

Se hele programmet med tidspunkter og beskrivelser ved å følge denne lenken.

Noen høydepunkter:

 • Åpning ved kulturminister Trine Skei Grande
 • Velkommen ved styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Holmås
 • Hovedinnlegg om den skadelige kampen om oppmerksomheten ved Oxford-forsker og grunnlegger av Time Well Spent, James Williams
 • Innlegg om digital utvikling og muligheter ved Terje Seljeseth fra Stiftelsen Tinius og Tobias Bæck fra Bakken & Bæck
 • Debatt med Anette Trettebergstuen (AP) og Grunde Almeland (V)
 • 10*4 minutter om digitale prosjekter i frivilligheten ved 10 ulike frivillige organisasjoner
 • Innlegg om frivillighetens rolle i den digitale utviklingen ved Guri Wormdahl fra Norges Pelsdyralslag og Stian Slotterøy Johnsen fra Frivillighet Norge
 • Debatt med Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Knut Arild Hareide (KrF) og Silje Hjemdal (FrP)
 • Avslutningstale ved statsminister og leder for regjeringens digitaliseringsutvalg, Erna Solberg

Påmelding og mer informasjon:

Topplederkonferansen er åpen for generalsekretærer, styreledere og andre ledere i frivillig sektor. Påmeldingen er nå stengt. Ta kontakt med Guri Idsø Viken på guri@frivillighetnorge.no om du har spørsmål.

 • Tid: 28.02.18
  08.00-13.00
 • Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo sentrum