Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon

VFO er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan på kommune- og fylkesnivå.

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) ble stiftet 23. mars 2010, rett etter at Norges Velforbund hadde gått konkurs. Stifterne av VFO var 30 vel og lokale velforbund fra ulike kanter av landet som mente vellene fortsatt trengte en felles organisasjon, men litt enklere og mer medlemstyrt.

Vi kjøpte medlemsregister og nettportal etc. fra bostyret etter Norges Velforbund.

Velforeninger er aktive nærmiljøorganisasjoner inne sine definerte bo-områder og omfatter spørsmål om bl.a. bosetting, regulering, trafikksikkerhet, grøntområder og fellesarealer, sosiale tiltak og alt som kan innbefattes i begrepet «Godt naboskap».

VFO har ca 600 medlemmer over hele landet. Styret består av aktive vel-folk med lang erfaring. Vi holder årlig fagkonferanse og landsmøte, utgir Velposten, nettstedet Velnett.no og finnes på Facebook.

Noen medlemsfordeler:

 • VFO setter opp samlesøknad om MVA-refusjon basert på input fra vellene.
 • VFO gir faglige råd og veiledning fra erfarne velfolk.
 • VFO formidler juridisk veiledning fra samarbeidspartner Advokatfirma Kluge DA
 • VFO formidler veiledning om lekeplasser fra samarbeidspartner Norsk Lekeplassforum
 • VFO har tegnet kollektive forsikringer for medlemsvellene i KLP: Vellets ansvar, Ulykke ved dugnadsarbeid og mulighet for individuelle forsikringer
 • VFO støtter opprettelse av lokale (kommunale) velforbund og stor-vel.
 • VFO inngår avtaler med kommuner om kollektiv medlemskontingent
 • VFO påvirker rammebetingelser for velarbeid og avgir høringer om lover og regler
 • VFO deltar i nasjonale og nordiske foreninger og nettverk om nærmiljøspørsmål
 • VFO deler erfaringer via Velposten og nettstedet Velnett.no
 • Medlemsvellene kan få gratis individuelle nettsider.
VFOs ledelse og administrasjon:

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO),

Postboks 6, Skøyen

0212 Oslo

Telefon: 480 90 686

Hjemmeside: www.velforbundet.no

E-post: post.vfo@velforbundet.no