Kreftforeningen

Kreftforeningen

Vi er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge og har over 111 000 medlemmer og 17 000 frivillige. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler og gaver.

Vi jobber for: 

  • at færre skal få kreft
  • at flere skal overleve kreft
  • best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende

Vi er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid. Kreftforeningen finansierer over 25% av all kreftforskning i Norge og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning

Postadresse: Postboks 4 Sentrum

Besøksadresse: Tullinsgate 2

Postnr/Poststed: 0101 Oslo

Telefon: 07877

Nettside:  www.kreftforeningen.no

E-post: servicetorget@kreftforeningen.no