Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål. Samarbeidet omfatter alkohol-, spill-, og narkotikapolitiske organisasjoner innen forebygging, behandling og ettervern.

Actis skal være en møteplass og en ressurs for frivillige krefter på rusfeltet. Actis ble lansert 1. februar 2003 og er en fortsettelse av det tidligere Avholdsfolket Landsråd. Ved lanseringen av Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan sluttet ti nye organisasjoner seg til felleskapet, og Actis representerer nå 26 organisasjoner. Medlemsorganisasjonene til Actis representerer aktivitet og kompetanse innefor forebygging, holdningsskapende arbeid, behandling og ettervern. Actis tenker helhet og sammenheng mellom disse områdene. Actis har hovedkontor i Oslo som yter service til medlemsorganisasjoner, myndigheter og media. Actis har dessuten en stedlig representant i Brüssel som rapporterer hjem til norske fagmiljøer og politiske miljøer om utviklingstrekk i EU med betydning for rusfeltet spesielt, og helse- og sosialspørsmål generelt.

 

Nettside: www.actis.no

E-post: actis@actis.no

Telefon: 23 21 45 00

Faks: 23 21 45 01

Postadresse: Torggata 1

Postnr/Poststed: 0181 Oslo