ADHD Norge

ADHD Norge

ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet.

ADHD Norge har blant annet til oppgave:

Å utbre kunnskap og forståelse for ADHD.

Å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat.

Å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

Nettside: www.adhdnorge.no

E-post: post@adhdnorge.no

Telefon: 67 12 85 85

Postadresse: Storgata 10A

Postnr/Poststed: 0155 Oslo