Aleneforeldreforeningen

Aleneforeldreforeningen

Aleneforeldreforeningen (Affo) er en landsomfattende interesse,- og medlemsorganisasjon for foreldre som ikke lever sammen.

Affos hovedmålsetting er å bedre barns oppvekst,- og levekår. Vi er partipolitisk nøytrale og livssynsuavhengige.

Nettside: www.affo.no

E-post: post@affo.no

Telefon: 97 92 97 59

Postadresse: Magnus´gate 13

Postnr/Poststed: 0650 Oslo