Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.

Internett: www.aurora-stotteforening.no

E-post: post@aurora-stotteforening.no

Telefon: 22209983

Postadresse: PB 8815 Youngstorget

Besøksadresse: Møllergt. 23

Postnr/Poststed: 0028 Oslo