Autismeforeningen i Norge

Autismeforeningen i Norge

Autismeforeningen arbeider for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD), like muligheter for deltakelse i samfunnet forpliktende langtidsplanlegging i et helhetlig og livslangt perspektiv

Hjemmeside: www.autismeforeningen.no

E-post: www.autismeforeningen.no/kontakt.html

Telefon: 23 05 45 70

Faks: 23 05 45 51

Adresse: Postboks 6726 Etterstad,

Postnr/sted: 0609 Oslo