Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon. Vi er en pådriver ovenfor myndigheter og sykehus for å bedre forholdene og rettighetene for kreftsyke barn og deres familier. Vi driver omfattende informasjonsvirksomhet om kreft hos barn ovenfor familier, barnehager, skoler og andre.

Besøksadresse: Øvre vollgt. 11

Tel: 02099

Post: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo 

Web: http://www.barnekreftforeningen.no/

E-post: kontakt@barnekreftforeningen.no