Det Felles Innvandrerråd Hordaland

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) er en paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner og innvandrere i Hordaland.

DFIRH ble stiftet i mai 1988. Hovedmålsetningen for DFIRH er å ivareta ulike innvandrergrupper sine interesser, med særlig fokus på:

  • Politikk
  • Økonomi
  • Rettigheter
  • Kultur
  • Utdanning og arbeid

Nettside: www.dfirh.no

E-post: innvandrerraadet@gmail.com

Telefon: 55 31 18 95

Postadresse: PB. 174 Sentrum, 5804 Bergen

Besøksadresse: Kong Oscarsgate 15, 5017 Bergen