DNT Edru Livsstil

DNT Edru Livsstil

Vårt mål er å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobilisering av engasjement.

DNT Edru Livsstil er Norges eldste avholdsorganisasjon. I 2010 hadde DNT 2350 betalende medlemmer fordelt på over 100 lokallag i 18 fylker.

DNT Edru Livsstil har som formål å arbeide for edruskap, fred og menneskeverd. Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen setter vi fokus på hvordan alkohol og narkotika truer livsutfoldelse, trygghet og velferd, og sammen mobiliserer vi til engasjement, politikk og tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika.

Vi driver forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne, informerer om alkoholens skadevirkninger og arbeider for å utvikle attraktive, rusfrie møteplasser.  Lokallagene våre har mange aktiviteter som bidrar til aktive og trygge lokalsamfunn, for eksempel varmestue for rusmisbrukere, ungdomsklubb, kulturkvelder og ettervernsarbeid for tidligere rusavhengige.

Nettside: www.edru.no

E-post: post@edru.no

Mobil: 91 65 77 80 

Postadresse: Postboks 140 

Postnr/Poststed: 4903 Isdalstø