Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen i Norge. Elevorganisasjonen ble stiftet i 1999 og er organisert med 19 fylkeslag og ett sentralstyre. Vi har over 350 medlemsskoler og er en organisasjon av, med og for elever.

Elevorganisasjonen tilbyr blant annet seminarer, kampanjer, skoleringer, en rettighetstjeneste og EO-fondet. I EO-fondet blir det delt ut i overkant av en og en halv million kroner til elevråd og skoler over hele landet hvert år. Elevorganisasjonen er basert på frivillighet og organisasjonen uttaler seg kun om skolepolitikk.

Nettside: www.elev.no

E-mail: elev@elev.no

Telefon: 22993700

Postadresse: Akersbakken 12

Besøksadresse: Akersbakken 12

Postnr/Poststed: 0172 Oslo