Ensliges Landsforbund

Ensliges Landsforbund

Forbundet har som formål å arbeide aktivt for enslige og aleneboendes sosiale og økonomiske rettigheter.

Nettside: www.ensliges.no

E-post: post@ensliges.no

Telefon: 22 09 17 10

Faks: 22 71 03 74

Postadresse: Postboks 6676, Rodeløkka

Besøksadresse: Dynekilsgt. 15

Postnr/Poststed: 0502 Oslo