Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre

F2F er en foreldre-barn organisasjon som ble etablert i 1985. Foreningen drives på frivillig basis, og omfatter omlag 2000 medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag over hele landet.
F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem

Nettside: www.f2f.no

E-post: post@f2f.no

Telefon:41647855

Postadresse:

Foreningen 2 Foreldre

Postboks 21, Nygårdstangen

5838 Bergen