Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge. Foreningen sprer kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon, medvirker til bedre behandlingsmuligheter og støtter forskning omkring muskelsykdommer.

Gjennom 12 fylkeslag informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende, og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.

Foreningen er med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og har søsterorganisasjoner i en rekke land.

FFM ble stiftet i 1981. Foreningens høye beskytter er prinsesse Märtha Louise.

 

Nettside: www.ffm.no

E-post: ffm@ffm.no

Telefon: 411 907 02

Postadresse: Fekjan 7f

Postnr/Poststed: 1394 Nesbru