Foreningen Vi som har et barn for lite

Foreningen Vi som har et barn for lite

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Nettside: www.etbarnforlite.no

E-post: foreningen@etbarnforlite.no

Telefon: 815 48 501

Postadresse: Postboks 186

Postnr/Poststed: 1319 Bekkestua