Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. FFO ble stiftet 21. september 1950.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert. I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Nettside: www.ffo.no

E-post: info@ffo.no

Telefon: 815 56 940

Postadresse: Mariboesgate 13

Postnr/Poststed: 0183 Oslo