Grenseløs Kjærlighet

Grenseløs Kjærlighet

Organisasjonen mener at dagens praksis med hensyn til både familiegjenforening og utvisning bryter med internasjonale regler, deriblant Barnekonvensjonen og den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Vi arbeider for å sikre rettighetene til personer som søker familiegjenforening i Norge, og deres familier, og vår hovedoppgave er å gi råd og støtte til alle som berøres av dagens praksis.

Nettside: www.grenseloskjaerlighet.com

E-mail: post@grenseloskjaerlighet.com

Postadresse: Gokstadveien 11

Besøksadresse: Gokstadveien 11

Postnr/Poststed: 3216 SANDEFJORD