Harry Benjamin Ressurssenter

Harry Benjamin Ressurssenter

HBRS er en landsdekkende forening for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og for deres familie. HBRS ble stiftet i januar 2000, og har som mål å arbeide politisk og sosialt for at mennesker i vår målgruppe skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS er en brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende diagnosen transseksualisme, og være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge. HBRS driver selvhjelpsgrupper, nettforum, åpne kvelder, personlige samtaler og vi arrangerer konferanser, kurs, foredrag, sommertreff og gir ut medlemsblad.

 

Nettside: www.hbrs.no

E-post: info@hbrs.no

Telefon: 22114040

Postadresse: PB 4642 Sofienberg

Besøksadresse: Karl Johansgt. 8, 4 etasje

Postnr/Poststed: 0506 Oslo