HivNorge

HivNorge

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon med hovedsete i Oslo. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi skal bidra til større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering.

Vi skal være tilstede når avgjørelser blir tatt, og påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker berørt av hiv. Dessuten skal vi bidra til bedre kunnskap om hiv for å hindre videre spredning.

Ved siden av å være en interesseorganisasjon, er vi også en medlemsorganisasjon. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlem, uavhengig av hivstatus.

Nettside: www.hivnorge.no

E-post: post@hivnorge.no

Telefon: 21 31 45 80

Faks: 21 31 45 81

Postadresse: Christian Kroghs gate 34

Postnr/Poststed: 0186 Oslo