Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselshemmedes Landsforbund

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, Sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière. HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon med over 54 000 medlemmer.

Nettside:www.hlf.no

E-post:hlf@hlf.no

HLFs sekretariat: Brynsveien 13, 0667 Oslo.

Postadresse: HLF, Pb 6652 Etterstad,

Postnr og sted: 0609 Oslo.

Telefon: 22 63 99 00