IOGT i Norge

IOGT i Norge

IOGT ble startet i Utica i 1851. IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusgifter medfører.

Nettside: www.iogt.no

E-post: iogt@iogt.no

Telefon: 23 21 45 80

Faks: 23 21 45 51

Postadresse: Postboks 8857 Youngstorget

Besøksadresse: Torggata 1

Postnr/Poststed: 0028 Oslo