Juba

Juba

Organisasjonen arbeider for like rettigheter for alle uavhengig av kjønn, farge, religiøs eller politisk oppfatning. De søker å øke forståelsen hos barn og unge for en livsstil uten bruk av rusgifter, en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser og for at konflikter mellom mennesker skal løses uten bruk av våpen og vold.

Nettside: www.iogt-junior.no

E-post: junior@iogt-junior.no

Telefon: 47462445

Faks: 23214501

Postadresse: Abelsgt. 5

Postnr/Poststed: 7030 Trondheim