Juvente

Juvente

Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle.

Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Juvente jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. Alle mellom 12 og 26 år som godtar medlemsløftet til Juvente kan bli medlem

Nettside: www.juvente.no

E-post: juvente@juvente.no

Telefon: 23 21 45 50

Faks: 23 21 45 51

Postadresse: Postboks 8908 Youngstorget

Post- og besøksadresse: Torggata 1

Postnr/Poststed: 0181 Oslo