Juvente

Juvente

Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle.

Våre medlemmer er i hovedsak mellom 13 og 26 år, og har valgt en edru livsstil. Juvente er engasjert i ruspolitikk og forebygging, med prosjektene Fristil, Kolon og Skjenkekontrollen, utviklingshjelp via bistandsorganisasjonen FORUT, og skaper gode ungdomsmiljø i hele landet, med lokallag, kurs/samlinger og andre arrangementer. Vi jobber også for antirasisme og integrering. Juvente er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon. Juvente er tilknyttet barneorganisasjonen Juba og voksenorganisasjonene Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) og IOGT i Norge.

Nettside: www.juvente.no

E-post: juvente@juvente.no

Telefon: 23 21 45 50

Faks: 23 21 45 51

Postadresse: Postboks 8908 Youngstorget

Besøksadresse: Torggata 1

Postnr/Poststed: 0028 Oslo