KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

En samlende og slagkraftig fellesorganisasjon for kirkelige virksomheter.
KA jobber med et bredt spekter av utfordringer innen kirkelig arbeidsliv og kirkelig virksomhet. Dette innebærer blant annet tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, forvaltning av kirkebygg, drift av kirkegård, og utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk.

Kontaktinformasjon

Nettside: www.ka.no/

E-post: ka@ka.no

Postadresse: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo

Besøksadresse: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo

Telefon sentralbord: 23 08 14 00 (mand-torsdag: 09-15, fred: 09-14)

Telefaks: 23 08 14 09