KABB - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

KABB - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte er en tverrkirkelig organisasjon som har sin administrasjon i Askim. KABB har 11 ansatte fordelt på 10 årsverk og den totale omsetningen er på ca. 8 mill.

Av kjerneaktivitetene ved siden av lydbiblioteket, utgir KABB lydaviser rettet mot barn, unge og voksne, arrangerer leirer for medlemmer i alle aldre, tilbyr samtaler, egne skriftlige publikasjoner (opplag 4.500), storskrift/punktskriftblad, aktiviteter på internett, offentlig høringsinstans og sentral partner for den norske kirke i saker som omhandler funksjonshemmedes situasjon i kirke og samfunn.

Nettside: www.kabb.no 

E-post: kabb@kabb.no

Telefon: 69 81 69 81

Faks: 69 88 57 66

Postadresse: Postboks 333 

Besøksadresse: Skogveien 22

Postnr/Poststed: 1802 Askim

Historikk

Den 22. juni 1933 startet Karl Gran og Hjørdis Minge Johannessen et lite vennelag som fikk navnet Østlandske Blindeforbunds Kristelige Vennekreds. I 1952 startet Magnhild Hammer lydbåndsirkelen, og det er dette som er utgangspunktet for dagens lydaviser. Aktiviteten i vennekretsen vokste og i 1972 ble Terje Nærland ansatt av Norges Blindeforbund for å ta seg av vennelagsarbeidet. På denne tiden skiftet organisasjonen navn til Norges Blindeforbunds Kristelige Vennelag. Senere ble dette forandret til Kristent Arbeid Blant Blinde, og ble utad presentert som en selvstendig del avNorges Blindeforbund.

KABBs virksomhet vokste i tiden med Terje Nærland. Dette var bra for det kristne arbeidet blant blinde og svaksynte, men det var noen som mente at Terje gikk for langt. Norges Blindeforbund ville ha mer kontroll over KABB, men Landsrådet pekte på at arbeidet skulle være selvstendig og at de skulle fortsette arbeidet med produksjon og innsamling av midler. Til slutt vedtok Norges Blindeforbund i 1978 at KABB og Norges Blindeforbund skulle skille lag. Året etter uttalte generalsekretær Arne Husveg fra Norges Blindeforbund at forholdet til KABB var bedre enn noen gang, og de to organisasjonene arbeider i dag side om side.

Kort tid etter at Norges Blindeforbund og KABB skilte lag, flyttet KABB til Askim. Mange forstod ikke at KABB var blitt en selvstendig organisasjon, men det ble klarere og klarere etter hvert. I 2008 feiret KABB 75-års jubileum. I forbindelse med jubileet ble det skrevet en historiebok. Redaktør for boken er Magne Bjørndal. Boka er produsert som vanlig trykket bok og fulltekst DAISY. Dette betyr at den som kjøper boka får både papirutgaven og lydutgaven samtidig. I tillegg kan CD-platen settes i PC for å følge teksten parallelt med opplesningen og alle bildene er scannet inn.

Drift

I dag har KABB 12, ansatte. Drifter et lydbokbibliotek på over 2000 titler. KABB har fire lydstudioer for innlesning av lydbøker og leser inn ca. 80 lydbøker pr. år i tillegg til tidsskrifter og blander. Av kjerneaktivitetene ved siden av lydbiblioteket, utgir KABB lydaviser rettet mot barn, unge og voksne, arrangerer leirer for medlemmer i alle aldre, tilbyr samtaler, egne skriftlige publikasjoner (opplag 4.500), storskrift/punktskriftblad, aktiviteter på internett, offentlig høringsinstans og sentral partner for den norske kirke i saker som omhandler funksjonshemmedes situasjon i kirke og samfunn. KABB driver også et omfattende likemannsarbeid med flere arrangementer rette mot synshemmede barn, ungdom og voksne. Med Sommerleir, Barne- og Familieleir, Påskeleir ovs…. KABB er en landsomfattende organisasjon og i dag har KABB fem lokallag. Oslo/Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Stavanger og i Trondheim. Og med hovedadministrasjonen i Askim, Østfold. KABB er en medlemsorganisasjon med ca. 420 medlemmer på landsbasis. Synshemmede, lesehemmede og dere pårørende/familie/verge kan bli medlemmer.

Bibelen 2011

Høsten 2011 lanserte Bibelselskapet en ny bibeloversettelse. KABB fikk arbeidet med å lese inn Bibelen og KABB engasjerte Magne Bruteig, Frank Tangen, Nils Ole Oftebro og Birgitte Bjørnstad Sæbø for å lage en god innlesning. Bibelen på bokmål er ferdig og finnes på Digikort og på DAISY-CD. Den finnes også på 2 SD-kort versjoner. En Daisy og en MP3. DASIY-versjon er vers inndelt og Digi og mp3 er kapittel inndelt.