KNIF - Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap

KNIF - Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap

Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap, populært kalt KNIF, er en non-profit (ikke-økonomisk) frivillig virksomhet åpen for organisasjoner, institusjoner og kirkesamfunn som står ved Den apostoliske trosbekjennelse.

Formål

KNIFs formål er å redusere medlemmenes kostnader og utgifter, slik at mest mulig av deres ressurser kan benyttes til primærvirksomheten.

 

Nettside: www.knif.no

E-post: post@knif.no

Telefon: 23 10 37 47

Faks: 23 10 37 38

Postadresse: Tollbugata 3

Postnr/Poststed: 0152 Oslo