Kongelig Norsk Båtforbund

Kongelig Norsk Båtforbund

KNBF er en riksdekkende sammenslutning av båtforeninger, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer, organisasjonsmessig inndelt i Regioner. Organisasjonens navn er Kongelig Norsk Båt- forbund. I dagligtale kan forkortelsen KNBF benyttes.

KNBF sitt formål er å samle båtforeninger og lag i Norge innen regionale sammenslutninger i en felles riksorganisasjon for gjennom denne å fremme båtlivet og alle interesser knyttet til dette.

Nettside: www.knbf.no

E-post: post@knbf.no

Telefon: 22 35 68 00

Faks: 22 35 68 11

Postadresse: Vågebyveien 23

Postnr/Poststed: 0569 Oslo