Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet. Vi vil bidra til å skape mer kunnskap og større åpenhet om samfunnsproblemet seksuelle overgrep. Organisasjonen er en naturlig brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse.

Vi arbeider for at mennesker som blir utsatt for seksuelle overgrep og incest får muligheter til å gjenerobre sine ressurser. Overgrepsutsatte skal bli oppdaget og hjulpet. Organisasjonen har et særlig fokus på arbeid mot seksuelle overgrep i nære relasjoner.

LMSO er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon. Vi har en daglig leder ansatt i 50% administrativ stilling. I tillegg er organisasjonen aktiv gjennom frivillig engasjement i medlemmer, regionsansvarlige og lokallag. LMSO har driftstilskudd fra Helsedirektoratet (og medlemsinntekter). Organisasjonen har økonomisk støtte til prosjektet «Ressursbank – erfaringskonsulenter» fra BUF.dir.

Medlemskap og engasjement er åpent for alle interesserte.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep er i tillegg et talerør for mennesker som er tidligere utsatt for seksuelle overgrep.

Nettside: www.lmso.no

Nettside: www.lmso.no/2016

E-mail: post@lmso.no

Telefon nummer: 91902368

Postadresse: Postboks 4456, Leuthenhaven

Postnr/Poststed: 7418 Trondheim

Åpningstider:

Mandag – 09-16

Onsdag – 09-16

Torsdag – 11-15

Telefonen kan i perioder være ubemannet pga møteaktivitet."