Landsforeningen uventet barnedød

Landsforeningen uventet barnedød

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er en forening til støtte og hjelp for dem som mister barn plutselig og uventet, enten barnet har fått leve en stund eller døde ved fødselen eller i svangerskapet.

LUB ønsker å være et inkluderende fellesskap for etterlatte familier der du kan oppleve forståelse og bekreftelse på hvordan det er å miste barn. LUB tilbyr etterlatte familier omsorg og sorgstøtte gjennom et landsomfattende nettverk av frivillige foreldre som selv har mistet barn (kontaktpersoner). LUB utgir også informasjonsmateriell om sorg.

Å forebygge nye barnedødsfall er viktig for oss. Derfor prioriterer vi forskning og formidling av forebyggende tiltak. LUB bidrar til å finansiere forskning på dødfødsler, krybbedød, annen uventet barnedød og sorg gjennom vårt forskningsfond. Som søkerorganisasjon i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering får LUB også verdifulle Extra-midler til forskning og andre viktige prosjekter.

Organisasjonen har nylig byttet navn fra Landsforeningen til støtte ved krybbedød. 

Nettside: www.lub.no

E-post: post@lub.no

Telefon: 22 54 52 00

Faks: 22 54 52 01

Postadresse: Arbinsgate 7

Postnr/Poststed: 0253 Oslo