Landsforeningen We Shall Overcome

Landsforeningen We Shall Overcome

We Shall Overcome er en bruker og interesse organisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet.

Hva jobber vi for?

  • Hindre overgrep både i og utenfor institusjon, med fokus på hjelp uten tvang, omsorg uten krenkelser.
  • Økt fokus på menneskerettigheter, autonomi og rettsikkerhet i det psykiske helsetilbudet.
  • Forhindre tvang ved innleggeleser og behandling, med et sterkt fokus mot tvangsmedisinering.
  • Den enkeltes rett til å velge sitt liv fremfor tvangsnormalisering, anerkjennelse av forskjellighet fremfor disiplinering.
  • Forebyggelse, ettervern og informasjon fremfor tabutenkning, diskriminering, mistenkeliggjøring og stigmatisering.
  • Å øke brukernes bevissthet om sin egen livssituasjon. Støtte og terapi fremfor medisinering.
  • Bevisstgjøring om og oppbygging av nyskapende behandlingstilbud og medikamentfrie alternativer.

 

Hjemmeside: www.wso.no

E-post: post@wso.no

Postadresse: Møllergata 12,

Postnr/ Sted: 0179 Oslo

Telefon:22413590

Besøksadresse: Møllergata 12

Kontoret har åpent mandag-onsdag-fredag fra kl. 12-15.