LPP Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

LPP Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon, både overfor myndigheter og samfunnet for øvrig, og for en bedre prioritering av samfunnsmessige ressurser for å styrke tilbud og tiltak i og utenfor behandlingsinstitusjon. LPP bistår pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og er livssynsnøytral.

Nettside: www.lpp.no

E-post: lpp@lpp.no

Telefon: 23 29 19 68

Faks: 23 29 19 42

Postadresse: Møllerveien 4

Postnr/Poststed: 0182 Oslo