MA - rusfri trafikk

MA - rusfri trafikk

MA er en rusfri motor- og interesseorganisasjon for alle som er opptatt av trafikksikkerhet, rusfri trafikk og trafikantenes vilkår og ansvar.

MA skal arbeide for:

. Bedre trafikksikkerhet

. Rusfri trafikk

. Medlemmenes interesser som trafikanter

Hjemmesider: www.ma-norge.no

E-post: ma@ma-norge.no 

Postadresse: Postboks 752 Sentrum 0106 Oslo

Besøksadresse: Dronningens gate 6, Oslo

Telefon: 22 47 42 00