Menneskeverd

Menneskeverd

Menneskeverd jobber for å verne om menneskelivet fra befruktningen til en naturlig død. Organisasjonens hovedoppgave er å styrke bevisstheten om menneskets verdi før vi er født, ved alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser og ved livets avslutning.

Vi arbeider med temaer knyttet til de sårbare fasene av livet. Blant annet arbeider vi med spørsmål knyttet til abort, seleksjon av ufødt menneskeliv, bioteknologi og aktiv dødshjelp.

Nettside: www.menneskeverd.no

E-post: morten@menneskeverd.no

Postadresse: Storgata 10 B

Postnr/Poststed: 0155 Oslo