Mental Helse

Mental Helse

Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Vår visjon er at alle mennesker skal ha en mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring.

Nettside: www.mentalhelse.no

E-post: post@mentalhelse.no

Telefon: 35 58 77 00

Faks: 35 58 77 01

Postadresse: Postboks 298 Sentrum

Besøksadresse: Frogner Ring 8

Postnr/Poststed: 3701 Skien