Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom skal jobbe med å organisere og koordinere Mental Helses arbeidsoppgaver når det gjelder ungdom. Organisasjonen er for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, deres nærmeste, andre interesserte og helsepersonell. De skal jobbe for at alle mennesker skal få rett til tjenester som fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.

Nettside: www.mhu.no

E-post: mhu@mhu.no

Telefon: 35587700

Faks: 35587701

Postadresse: Postboks 96 Sentrum

Besøksadresse: Frogner ring 8

Postnr/Poststed: 3701 Skien