Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose (MS). Den skal ivareta og fremme interessene til personer med MS og arbeide for å bekjempe sykdommen multippel sklerose. MS-forbundet skal være en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

MS-forbundet ble stiftet i 1966 og har i dag (2008) ca. 7500 medlemmer fordelt på 51 lokallag.

Nettside: www.ms.no

E-post: epost@ms.no

Telefon: 22477990

Faks: 22477991

Postadresse: Tollbugt. 35

Postnr/Poststed: 0157 Oslo