Nakke- og kjeveskaddes forening

Nakke- og kjeveskaddes forening arbeider for å bedre diagnostiserings- og behandlingstilbudet for TMD-pasienter, blant annet gjennom å samle kunnskap og dokumentasjon. Foreningen skal være et fellesskap for erfaringsutveksling. Foreningens visjon er at vi skal bidra til å forbedre livssituasjonen for kjeveleddsskadde.

Hjemmeside: www.nakkeogkjeve.no

E-post: kn-pede@online.no

Telefon: 92437794

Adresse:

c/o Knut Albert Pedersen

Brøtsøvn. 119c

Postnr/sted: 3148 Hvasser