NOAH - For Dyrs Rettigheter

NOAH - For Dyrs Rettigheter

NOAH er organisasjonen som alltid fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning.

Vi ser at dyr ønsker å leve; derfor skal de ikke drepes. Vi ser at dyr ønsker å utfolde seg; derfor har de krav på frihet. Vi ser at dyr søker livsglede; derfor har de krav på mulighetene som ligger i deres natur. Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv. Derfor arbeider NOAH mot all utnytting av dyr.

Nettside: www.dyrsrettigheter.no

E-mail: register@dyrsrettigheter.no

Telefon nummer:  22 11 41 63

Postadresse: Dronningensgate 13

Besøksadresse: Dronningensgate 13

Postnr/Poststed: 0152 OSLO