Noregs Mållag

Noregs Mållag

Noregs Mållag arbeider for at alle fritt skal kunne nytte dialekten sin, og for at folk i bygd og by skal velje og ta i bruk det nynorske skriftmålet. Noregs Mållag arbeider for å fremje nynorsk på alle område i det norske samfunnet.

Noregs Mållag er ein demokratisk oppbygd organisasjon med 20 fylkeslag og om lag 160 lokallag i alle fylka. Samskipnaden har om lag 12 000 medlemer. Ungdomsorganisasjonen Norsk Målungdom har om lag 1111 medlemer.

Hjemmeside: www.nm.no

Epost: nm@nm.no

Post- og gateadresse:  Noregs Mållag, Lilletorget 1

Postnr/ sted: 0184 OSLO

Telefon: 23 00 29 30

Telefaks: 23 00 29 31