Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget - en moderne møteplass. Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Bygdekvinnelagets visjon, en moderne møteplass, bidrar til positivitet i bygdene våre. Lokal mat og mattradisjoner er en del av kjernekompetansen i Norges Bygdekvinnelag. Over 60 år som organisasjon med hjerte for matkultur og råvarer har satt spor. I dag er Bygdekvinnelagene rundt om i landet blant bygdenes og landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede.

Bygdekvinnelaget har 14 000 medlemmer i over 500 lokallag og 18 fylkeslag. Årsmøtet er høyeste besluttende organ og sentralstyret har ansvar for organisasjonens drift. Bygdekvinnelagets administrasjon har fem ansatte på kontoret i Oslo.

 

Nettside: www.bygdekvinnelaget.no

E-post: postnbk@bygdekvinnelaget.no

Telefon: 22 05 48 15

Postadresse: Postboks 9358 Grønland

Postnr/Poststed: 0135 Oslo