Norges Døveforbund

Norges Døveforbund

NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som arbeider for å bedre døves og tunghørtes situasjon på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling.
NDF er primært tegnspråkbrukernes organisasjon og arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet.

Hjemmeside: www.deafnet.no

E-post: post@doveforbundet.no

 Adresse: NORGES DØVEFORBUND, Grensen 9

Postnr/ Sted: 0159 Oslo

Teksttelefon: 23 31 06 40

Telefon: 23 31 06 30

Faks: 23 31 06 50