Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.

Nettside: www.nhf.no

E-post: nhf@nhf.no

Telefon: 24 10 24 00

Faks: 24 10 24 99

Postadresse: Postboks 9217 Grønland

Besøksadresse: Schweigaardsgt. 12

Postnr/Poststed: 0134 Oslo