Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner - og deres pårørende.

Vi består i dag av 7500 medlemmer og har 58 lokalforeninger over hele landet. Våre medlemmer representerer ulike faser i Norges moderne historie. De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner - og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende.

Nettside: www.nvio.no

E-post: post@nvio.no

Telefon: 23 09 38 40

Faks: 23 09 37 77

Postadresse: Postboks 1635 Vika

Besøksadresse: Bygning 22, Akershus Festning

Postnr/Poststed: 0119 Oslo